Steg 5 Relaxavdelning med Spa, Sauna & Gym

”Redan de gamla romarna…..” är ett slitet uttryck som inte desto mindre kommer väl till pass här.
När romarna skulle besöka en badanläggning, genomgick de en fastslagen ordning. Först klädde de om sig i apodyterium, för att därefter bada kallt i frigidarium. Tämligen omgående fortsatte de till ljumbadet tepidarium och varmbadet caldarium. Avslutningsvis kunde badproceduren avslutas i svettbadet sudatorium.

Allt detta, inklusive den tydliga proceduren, kommer vi sannolikt inte att efterlikna när, och om, vi ett par år fram i tiden får genomföra vår vision om att bygga ett andra trädäck, denna gång på den, från entrén sätt, vänstra delen av vår främre fängelsegård och där etablera en spa och relaxavdelning.

Vi planerar i stället för att i vårt gamla tvätteri bygga en sauna, ett hotellgym och en omklädningsrumsdel. Direkt utanför denna skall då också det nya trädäcket med badtunnor och jacuzzis ta plats. Detta skall också få ett tak, eller halvtak, över sig för att begränsa insynen något. Vi tänker oss att våra kunder kommer att finnas bland möhippefirande kvinnor och manliga svensexor liksom andra typer av kamratgäng och företagskick-offer. Vi tror också att under sommarsäsongen så kommer detta att vara en mycket uppskattad installation av våra hotellgäster, inte minst dom många barnfamiljer som årligen väljer att förlägga en kortare eller längre del av sin semester till Vänerns Pärla Mariestad.

Spa