Museet

Det har sedan en tid tillbaka påbörjats ett arbete med att färdigställa ett fängelsemuseum i huset. Arbetet utförs av en ideell förening under ledning av Thomas Olsson som under många år tjänstgjorde i fängelset.

Thomas arbetade med att utbilda fångarna i möbelsnickeri men har också själv utfört en del finsnickeri i fastigheten. Bland annat är det han som tillverkat ramarna kring de konstverk som omskrivs under rubriken ”Konst i Huset nedan”.

Thomas har gjort ett idogt arbete med att leta upp allt från gamla fotografier och s.k. ”mug-shots” på tidigare intagna till fotbojor och handfängslen som använts på fångarna. Thomas har också dokumenterat levnadsöden för flera av de trasiga själar och förhärdade brottslingar som tillbringade kortare eller längre tid i fastigheten.

Detta material kommer att flyttas till egna lokaler under hösten/vintern 2019.

Notera också att det på första våningsplan finns en s.k. museum-cell i matsalen där ni kan beskåda en originalcell, innan de renoverades.

Läs också om Thomas guidade turer under särskild rubrik nedan.

Kategori Historiska Waterside Museum