Steg 3 Konferensavdelning

Fängelset var när det begav sig inte bara ett ställa där de intagna spärrades in och bestraffades. Det fanns också en lite humanare tanke med rehabilitering och utbildning. Därför byggdes innanför området också en liten skolbyggnad med sex utbildningslokaler för de intagna. Det är dessa lokaler vi nu vill väcka till liv och bedriva konferensverksamhet i.

Samtidigt finns sedan tidigare det gamla kansliet i huvudfastigheten inom området iordningställt med mindre konferensrum. Därför kommer det också fortsättningsvis att finnas möjlighet att boka konferenser i den gamla fängelsedirektörens domäner. Här finns fyra lokaler som där vi kan ta emot mindre grupper på konferens. Avslutningsvis så kommer vi att iordningställa en av våra vindslokaler som en samlingslokal med biografsittning för cirka 100 personer. Här kommer också att finas möjlighet till 16 bord med sex personer vid varje som arbetsstationer vid exempelvis grupparbeten och liknande.

Läs mer om vår konferenssatsning under egen rubrik.

Kategori Konferens Vindsloftet