Varför Vatten & Bröd?

Vatten och bröd är en juridisk term för ett fängelsestraff som under en viss period kombinerades med svältning av fången, vilket vid längre straff var förenat med påtaglig och fullt medveten fara för fångens liv och hälsa. I Sverige avskaffades strafformen 1884.

Under 1700- och 1800-talet var det vanligt att den åtalade dömdes till fängelse på vatten och bröd. Detta kan tyckas ha varit ett lindrigt straff, men det var det inte. Det är i stället omskrivet så som i det närmaste ett dödsstraff.

I 1734-års strafflag var den maximala tiden som män dömdes på vatten och bröd bestämd till 28 dagar (minimum 4 dagar) och för kvinnor var motsvarande straff vanligen 14 dagar.

Detta ansågs nämligen vara den maximala tid som en man respektive kvinna kunde uthärda detta straff under de förhållanden som rådde i fängelserna vid denna tid.

Bröd och brödkniv

Vår avsikt och ambition är naturligtvis inte att svälta er gäster vid ett besök i vår restaurang, tvärt om. Men namnet föll sig naturligt när vi började diskutera vad den kommande restaurangen skulle heta och vår förhoppning blir därmed i stället att kunna återupprätta och ta tillbaka betydelsen av denna idag vanligt förekommande entré vid ett restaurangbord, dvs en brödkorg, med välsmakande och nybakt bröd tillsammans med en karaff av vad som ofta omtalas som världens bästa dricksvatten, dvs det svenska.

Fängelse