Vindsloftet

Vindsloften finns precis som namnet antyder högst upp i vår huvudbyggnad. Här finns, avgränsade av vårt eget kyrkokapell, två stycken vindslokaler på vardera 160 m2. Vi har inrett den ena av dessa som en biografsittning med plats för 96 personer. Längst fram i lokalen finns en liten scen och det finns tillgång till projektor, duk, högtalarsystem och trådlöst WIFI.

Vid behov kan också lokalen, samtidigt, inredas med 16 stycken bord x 6 personer för totalt 96 personer. Dock bör det undvikas att samtidigt ha 2 x 96 personer i lokalerna. I stället kan upp till 96 personer alternera mellan biografsittningen och exempelvis arbetsgrupper vid borden.

Totalt finns plats för 96 personer i Vindsloftet.

Kategori Konferens Vindsloftet