Steg 4 Event och festverksamhet

Med närmare 4 000 m2 fastighet och 1,5 Hektar mark runt fastigheten så finns naturligtvis ypperliga möjligheter för att bedriva en event- och festverksamhet. Framförallt när anläggningen både omgärdas av en hög mur och den tillhörande marken av ett högt, ståltrådsbehängt, staket.

Vi kommer att bedriva olika typer av eventverksamhet på anläggningen. Större event kommer att koncentreras till sommartid och till fängelsegården bakom själva fängelset. Här har det tidigare historiskt varit både jordbruk och fotbollsplan. De 4 500 kvadratmetrarna med läge vid Tidans utlopp i Vänern ger en både vacker och lättillgänglig plats för genomförande av större event så som konserter och liknande publikintensiva evenemang.

Innanför fängelsemurarna har vi också möjligheten att hysa olika typer av event. Här kan vi ta emot i lite olika former 300-400 personer varav hälften sittande i vår restaurang och uteservering. Huvudsakligen tänker vi oss olika typer av musik- & dansevent.

Avslutningsvis så har vi fantastiska möjligheter för mindre finstämda sång- & musikevent i vårt eget Kapell. Kanske en klassisk konsert framförd på violin och cello eller varför inte en A Capella grupps, vilket skulle passa särskilt väl med tanke på att A Capella just betyder ”i Kapellet” på italienska.

Vi kommer både själva och i samverkan med andra att stå som arrangörer, dessutom så kommer det att vara möjligt att hyra våra eventplatser för att under eget namn stå bakom ett evenemang. Vi kommer dock, vid önskemål att hjälpa till med allt vad vi kan och ge eventet hela vår support.

Med erfarenhet från att arbeta med internationellt stora evenemang, liksom de nationellt största eventen vi har i landet, så tror vi oss ha en del att erbjuda. Vi ställer därför också gärna upp som bollplank för andra som söker sig fram och vill testa sina eventidéer.

Kategori Event Break Out

Kategori Event Break Out eller Prison Break