Steg 1 Hotell & Vandrarhem

Omställningen till hotell och vandrarhem startade 2014-15 och anläggningen kunde öppna till våren 2018. Sedan dess har en fortsatt anpassning mot ett modernt hotell och vandrarhem skett. Samtidigt så har stor hänsyn fått tas till att byggnaden 1993 fick den högsta klassificeringen med hänvisning till byggnadsminne. Det är därför med stor respekt vi förvaltar fastigheten och ställer om den för ny verksamhet. Samtidigt innebär detta att det inte är möjligt att göra vad som helst i fastigheten och att vi dessutom också har en antikvarisk expert som följer allt arbete som görs i och runt byggnaden och allt bygglovsansökningar måste ske både till Kommunen så väl som till Länsstyrelsen.

Läs mer om byggnadsminnesmärkningen under rubriken ”Historiska Waterside”.

I dag finns det 65 moderna rum, alla utrustade med de duxliknande sängarna Bellus antingen som enkel eller dubbelsäng på rummen. Dessutom finns två stora familjerum med 4-5 personer i varje rum. Dessutom finns ett tiotal rum med enklare våningssängar i flersängsrum och sovsalar. Det är huvudsakligen dessa rum som vi idag kallar vandrarhemsrum.

Vi har från hösten 2019 beslutat att införa tre olika kategorier av rum. Hotellrum med dusch och toalett på rummen, Hotellrum light som i övrigt är utrustade som hotellrummen och också inkluderar likvärdiga faciliteter och service, men som på grund av byggnadstekniska svårigheter samt byggnadsminnesmärket i dag saknar dusch och toalett på rummen. Detta finns i stället i hotellkorridoren i direkt anslutning till dessa rum. Dessutom finns mer traditionella vandrarhemsrum, som kan hyras med eller utan sängkläder och frukost.

Byggnadsminnesmärket och fastighetens beskaffenhet innebär bland annat att det är svårt att gå igenom väggarna i fastigheten för att bygga fler rum med dusch och toalett i dessa. Det innebär också att vi på första våningen har kvar fängelsegallret på utsidan av fönstren för att åskådliggöra fastighetens historia. Detta bara för att nämna två exempel på vad det innebär att riva hotell och vandrarhem i ett gammalt fängelse.

Läs mer om vårt hotell och vandrarhem under egen rubrik.

Hotellrum Waterside 1

Hotell Light Waterside