Prison Break/Yttre fängelsegården

Är vår primära evenemangsyta på den yttre fängelsegården som ligger i direkt anslutning till fastigheten. Denna är 4 500 kvadratmeter fördelat på 90 x 50 meter. Historiskt så användes denna yta för fängelsets egna jordbruksodlingar där fångarna själva arbetade. Senare anlades en fotbollsplan där de intagna då fick en möjlighet till lite rekreation.

Kategori Event Prison Break 2

Lite beroende på vad man planerar, och om publiken kommer att vara sittande på parkett eller stående framför scen, beräknar vi, exklusive det planerande scenområdet, att det är möjligt att genomföra arrangemang med upp till 4 000 till 6 000 personer.

 

Platsen är optimal för externa arrangörer. Området är inte bara stort och tillgängligt, de korta avstånden, några tiotal meter, genom en egen ingång i direkt anslutning till scenområde, in till hotellbyggnaden gör detta lättjobbat för artister och crew. Att det dessutom går att köra en lastbilstransport ända in på området och att det finns ett kommunalt elverk i direkt anslutning till scenområdet gör detta till en arrangörs dröm.

Kategori Event Break Out eller Prison Break 2

Arrangemangsområdet kan också kombineras med vårt eget lummiga trädgårdsområde och minipark, i direkt anslutning till inhägnaden, där exempelvis publiklounger och tillfälliga restaurang och barplatser kan byggas upp. Vi har för egen del inkluderat bägge dessa områden i det serveringstillstånd som är sökt hos kommunen.