Event

Förhoppningen är att Waterside Mariestad skall bli en tummelplats för olika typer av event, små som stora. Anläggningens läge precis som dess beskaffenhet gör den i det närmaste idealisk som en arrangemangsplats. Med sitt centrala och vackra läge vid Tidans utlopp i Vänern, ligger fastigheten majestätiskt i all sin prakt med korta avstånd till Mariestads centrala delar.

Att vi dessutom kan erbjuda inkvartering, restaurang samt inte minst loger och lounger bara något tiotal meter från de tänka scenområdena gör att det blir ett väldigt kompakt och sammanhållet event.

Vi kommer själva att stå som arrangörer av flertalet event under åren, men vi kommer också att samverka med andra arrangörer, där vi upplåter vår fastighet med tillhörande lokaler liksom det intilliggande område på nästan en hektar som tillhör vår verksamhet. Om man så önskar så kan man naturligtvis också hyra evenemangsyta eller lokaler av oss och själv helt och hållet svara för sitt eget event.

Vi ser framför oss en mängd olika möjligheter med allt från konserter, stand-up, teateruppsättningar till cirkusar och motorevent, men också utställningar och marknader. För att använda ett slitet uttryck, ”The sky is the limit”.

För information om specifika evenemang, se vår facebooksida @watersidemariestad och under flikarna;
Prison Break/Yttre fängelsegården, Break Out/Inre Fängelsegården och The Chapel.

Lundell Mariestadstidningen Madeleine Laine 14
Bild tagen av Mariestadstidningens Madeleine Laine på konserten med Ulf Lundell den 23/7 2022.