Hotell i fängslande miljö

En fastighet som funnits så länge som Waterside Mariestad och som är byggd på ett så gediget och beständigt sätt som denna är, har naturligtvis en fantastisk historia. En historia som för fastigheten tog sig sin början i mitten av 1700-talet och som helt ändrade riktning när staten sålde byggnaden 2014 och en helt ny framtid tog sig sin början.

Resan har gått från ett gemensamhetsfängelse från 1749 till ett cellfängelse med start 1848, men också en förvandling från Länsfängelse till Centralfängelse och tillbaka igen till en anstalt endast för länets förbrytare. Dessutom under en tid, med start på 1890-talet, även som kvinnofängelse.

Läs mer om fängelset historia