Länsfängelset

Byggnaden på Oxvägen 5 har en lika lång som spännande historia. En historia där fastigheten huvudsakligen fungerat som Länsfängelse, förutom en period som Centralfängelse som startade på 1930-talet som tog slut 1954.

Dock tog allt sin start för drygt 600 år sedan och 75 kilometer sydväst vid Läckö Slott under 1200-talet. Redan då fanns det ett behov av ett fängelse i länet. Då kom fångarna att placeras på Läckö Slott i Lidköping där de hölls i slottets fängelsehålor. Förhållandena på Läckö Slott var fasansfulla, precis som de var på övriga svenska fängelser vid denna tid. De fängslade fick försvara sig mot ilskna råttor, blev slagna till döds, och svältes ihjäl. På 1600-talet fick Lidköping ett nytt fängelse under namnet ”Tornet”.  År 1749 står Mariestads gemensamhetsfängelse klart och förvaringen flyttas från Lidköping till Residensstaden Mariestad

Allmän bild att använda eventuellt på eventen prison break Break Out eller på annan plats 4

Det är från denna tid som källare och delar av de två första våningarna på dagens Waterside härstammar. Då var detta fängelse ofta överfullt och därför kom ett förslag i början av 1800-talet om att bygga ut fängelset med ytterligare två våningar. Det nya fängelset byggdes 1842 – 1848 ovanpå den befintliga byggnaden till en kostnad av 137 332 kronor. En summa som idag sägs motsvara 1,8 miljarder kronor. Det nya fängelset byggdes dessutom i enlighet med den amerikanska s.k. Philadelphiasystemet som tillkom i början på 1800-talet och innebar att man gick från s.k. gemensamhetsfängelser till cellfängelse, som i Mariestads fall fick 96 individuella celler. Den nya fastigheten fick från början vit färg, därav namnet ”Vita Duvan.

Allmän bild att använda eventuellt på eventen prison break Break Out eller på annan plats 1

Viktiga årtal

Därefter är de viktigaste årtalen och händelserna för fastigheten följande;

1842
Utbyggnaden av nya cellfängelset påbörjas

1848
Nya cellfängelset färdigställt

1890-tal
Kvinnliga fångar togs in

1902
Brand utbryter på vinden och våning tre

1903
En mur runt hela anstalten byggs

1917
Kyrkan på vinden byggs och anstalten blir också Sveriges första jordbruksfängelse

1921
Dödsstraff avskaffas och mörkerceller och disciplinstraff (spö) förbjuds

1946
Våning tre golvas, duschrum installeras och cellmellanväggar rivs för dagrum

1947
Tre av cellerna byggs om till läkarmottagning

1948-49
Cellfönstren förstoras

1956
Stall, ladugård foder och hö-upplag brinner ner till grunden

1971
Våning två golvas, skolbyggnaden på gården färdigställs, kök och matsal

1993
Fastigheten förklaras vara ett byggnadsminne

2010
Fängelset stängs ner

2014
Statliga Specialfastigheter säljer fastigheten

2014-2018
Arbetet med att förvandla fastigheten till en besöksnäringsanläggning ta fart

2018
Waterside Mariestad, Hotell och Vandrarhem öppnar

2019-
Arbetet fortgår med att skapa en komplett besöksnäringsanläggning