Hitta hit

Waterside Mariestad
Oxvägen 5
542 45 Mariestad

Google Maps pluskod: PR58+J6 Mariestad

Latitud: 58.709183155655694
Longitud: 13.814020156860352

Från Karlstad, Riksvägs 26, Söder över

I Mariestad
Kör in på Stockholmsvägen (E20)
Fortsätt in på Torggatan, kör 70 meter
Sväng vänster in på Österlånggatan, kör 18 meter
Sväng höger in på Esplanaden, kör 166 meter
Sväng vänster in på Hamngatan, kör 125 meter
Sväng höger in på Marieholmsbron, kör 232 meter
Du är framme

Från Örebro, E20, Söder över

I Mariestad
Kör E20 hela vägen in Stockholmsvägen
Fortsätt in på Torggatan, kör 70 meter
Sväng vänster in på Österlånggatan, kör 18 meter
Sväng höger in på Esplanaden, kör 166 meter
Sväng vänster in på Hamngatan, kör 125 meter
Sväng höger in på Marieholmsbron, kör 232 meter
Du är framme

Från Göteborg/Alingsås/Skara, E20, Norr över

I Mariestad
Från Vänersborgsvägen (180) kör rakt fram i rondellen, andra avfarten
Fortsätt på Göteborgsvägen, tag vänster i rondellen, tredje avfarten
Kör in på Marieforsleden (2766), kör 191 meter
Tag höger i Rondellen första avfarten, Kör in på Lekbergsvägen, kör 1,7 km
Sväng in på Marieforsleden, kör 14 meter
Du är framme

Från Skövde, Riksväg 26, Norr

I Mariestad
Kör in på Göteborgsvägen, Kör 1,7 kilometer
Tag vänster i rondellen, tredje avfarten
Kör in på Marieforsleden, kör 191 meter
Tag höger i rondellen, första avfarten
Kör in på Leksbergsvägen, kör 1,7 kilometer
Sväng höger in på Marieforsleden, kör 14 meter
Du är framme