Historiska Waterside

En fastighet som funnits så länge som Waterside Mariestad och som är byggd på ett så gediget och beständigt sätt som denna är, har naturligtvis en fantastisk historia. En historia som för fastigheten tog sig sin början i mitten av 1700-talet och som helt ändrade riktning när staten sålde byggnaden 2014 och en helt ny framtid tog sig sin början.

Resan har gått från ett gemensamhetsfängelse från 1749 till ett cellfängelse med start 1848, men också en förvandling från Länsfängelse till Centralfängelse och tillbaka igen till en anstalt endast för länets förbrytare. Dessutom under en tid, med start på 1890-talet, även som kvinnofängelse.

Men sedan 2010 har fångvårdsverksamheten upphört och i stället har en verksamhet med frivilliga gäster vuxit fram. Tidigare var boende i fastigheten en bestraffning, medan man nu själv väljer att bo här. Vår ambition är då att man skall bo så skönt som möjligt och med en så hög komfort som byggnaden tillåter. Därför har vi bland annat satsat på att ha ett av marknadens bästa sängmärken, allt för att nattsömnen skall bli behaglig.

Vi har också låtit fastigheten genomgå en omfattande förvandling, modernisering och renovering. Allt är ännu inte klart och fastigheten går en ny och spännande framtid till mötes. Avsikten är att färdigställa en verksamhet i taget och så att säga ta steg för steg i denna utvecklingen.

Vi känner också stor tillförsikt att göra detta i just Mariestad som med sina ambitiösa planer och fantastiska förutsättningar också är rätt kommun för att hysa en besöksnäringsanläggning av detta slag. En kommun som befinner sig i ständig tillväxt både med hänvisning till inflyttande och allt fler turister.

För er som väljer att bo på vår anläggning är det viktigt att förstå varför vissa delar har bevarats medan andra har försvunnit eller kunnat förändras. Detta läser ni huvudsakligen mer om under rubriken byggnadsminne nedan.

Hemsidan Historiska Waterside