Våra framtidsprojekt

Tar man sig an en fastighet så stor som denna, med närmare 4 000 m2 fastighet och 1,5 hektar mark är det bra om det finns idéer om hur man vill nyttja helheten. Vi har nu arbetat fram vår vision för anläggningen och utifrån detta också tagit fram en ny affärsplan. För närvarande ser vi en utveckling i fem steg, där vi idag slutför steg 1 och står inför en nära uppstart av steg 2.

Allt går inte att göra på samma gång och utvecklingen måste få ta tid. Detta inte minst för att det krävs stora ekonomiska åtaganden bara att svara för underhåll av en fastighet som byggdes med start 1846, men faktiskt har sin grund och en del av källarplan, våning 1 och 2 hela vägen från 1700-talet. Samtidigt kräver varje nytt utvecklingssteg en större investering för att gå från dröm till verklighet.

När vi lägger sista handen vid denna webbsida så finns en planering i form av en flerstegsraket. Denna skall förhoppningsvis kunna genomföras på mellan 3-5 år, men med en medvetenhet om att omständigheter som ekonomi och marknadsmognad och en del annat kommer att få styra i vilken ordning vi tar nedanstående steg, och hur lång tid som bör passera mellan respektive steg.

De olika utvecklingssteg som för närvarande finns i vår vision är:


Vad                                                                                 Status                                                Helt Klart
Steg 1 Ställa om till Hotell & Vandrarhem                     Vissa mindre justeringar kvarstår     2019/2020
Steg 2 Implementera en restaurang i fastigheten        Smygstartar hösten 2019                 Våren/sommaren 2020
Steg 3 Färdigställa en konferensavdelning                    Komma igång hösten 2019               Våren2020
Steg 4 Event- & festverksamhet                                    Planering har startat                        Sommaren 2020
Steg 5 Relaxavdelning med Spa, Sauna & Gym             Startar under 2020                           Våren 2021
Steg 6 Bröllop & Dop i Kapellet                                     På planeringsstadiet                         Sannolikt 2021-2023
Steg 7 Fine Dining i Källarvalvet                                    På planeringsstadiet                         Sannolikt 2021-2023