Våra framtidsprojekt

Tar man sig an en fastighet så stor som denna, med närmare 4 000 m2 fastighet och 1,5 hektar mark är det bra om det finns idéer om hur man vill nyttja helheten. Vi har nu arbetat fram vår vision för anläggningen och utifrån detta också tagit fram en ny affärsplan. För närvarande ser vi en utveckling i fem steg, där vi idag slutför steg 1 och står inför en nära uppstart av steg 2.

Allt går inte att göra på samma gång och utvecklingen måste få ta tid. Detta inte minst för att det krävs stora ekonomiska åtaganden bara att svara för underhåll av en fastighet som byggdes med start 1846, men faktiskt har sin grund och en del av källarplan, våning 1 och 2 hela vägen från 1700-talet. Samtidigt kräver varje nytt utvecklingssteg en större investering för att gå från dröm till verklighet.


De olika utvecklingssteg som för närvarande finns i vår vision är:

        Vad                                     Status                 Helt Klart
Steg 1   Ställa om till Hotell & Vandrarhem    Vissa mindre justeringar kvarstår     2019/2020
Steg 2  Implementera en restaurang i fastigheten Smygstartar hösten 2019               Juli 2020
Steg 3  Färdigställa en konferensavdelning        Komma igång hösten 2019               Under 2020
Steg 4  Event- & festverksamhet                   Första eventet har genomförts         Sommaren 2020
Steg 5  Relaxavdelning med Spa, Sauna & Gym       Startar under 2021                    Under 2021
Steg 6  Bröllop & Dop i Kapellet                  På planeringsstadiet                  Sannolikt 2021-2023
Steg 7  Fine Dining i Källarvalvet                På planeringsstadiet                  Sannolikt 2021-2023