Kriminalvårdsavtalet

Det är med stor glädje och inte helt utan stolthet som vi kan säga att vi vunnit upphandlingen om att leverera mat till Kriminalvårdens verksamhet i Mariestad. Det kan ju till viss del synas naturligt att vår nya restaurang, med fastighetens historia, och det korta avståndet till häktet, fått uppdraget att leverera luncher och middagar till de intagna på just Häktet. Avtalet är flerårigt och gäller veckans alla dagar.